สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พวงแก้วสยาม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Clematis sikkimensis (Hook. F. & Thomson) J. R. Drumm. Ex Burkill

Ranunculaceae

ดูที่ พวงแก้วสิกขิมพวงแก้วสิกขิม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Clematis sikkimensis (Hook. F. & Thomson) J. R. Drumm. Ex Burkill

Ranunculaceae

ไม้เถา กิ่งมีริ้ว ใบประกอบแบบแยกสามส่วน ยาว 13-28 ซม. รวมก้าน ใบย่อยรูปไข่ ยาว 7-16 ซม. ปลายแหลมยาว โคนตัดหรือเว้าตื้น ขอบจักซี่ฟัน ปลายมีติ่งแหลม เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1-1.5 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-8 ซม. มีได้ถึง 20 ดอก ใบประดับขนาดเล็กรูปแถบ ก้านดอกยาว 1.5-4 ซม. ใบประดับย่อยติดใต้กึ่งกลางหรือโคนก้านดอก ดอกรูประฆัง สีเหลืองอมเขียว มี 4 กลีบ ขอบด้านนอกและปลายกลีบด้านในมีขนสั้นนุ่ม กลีบรูปใบหอก ยาว 1.3-2 ซม. พับงอกลับ ก้านชูอับเรณูยาว 0.5-2 ซม. ช่วงบนมีขน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปแถบ อับเรณูยาว 2-4 มม. ผลรูปรี ยาว 3-6 มม. ก้านเกสรเพศเมียที่ขยายยาว 3.5-4 ซม. มีขนยาวหนาแน่น ขนยาวประมาณ 3.5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พวงแก้วกุดั่น, สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล พม่า และภาคเหนือของไทยที่ดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 700-2500 เมตร ใน Flora of China ให้เป็นชื่อพ้องของ C. siamensis J. R. Drumm. & Craib และแยกเป็น var. clarkei (Kuntze) W. T. Wang และ var. monantha (W. T. Wang & L. Q. Li) W. T. Wang & L. Q. Li

ชื่อพ้อง  Clematis acuminata DC. var. sikkimensis Hook. F. & Thomson

ชื่ออื่น   พวงแก้วสยาม, พวงแก้วสิกขิม (ทั่วไป)

พวงแก้วสิกขิม: ใบประกอบแบบแยกสามส่วน ขอบใบจักซี่ฟัน ปลายมีติ่งแหลม ดอกรูประฆัง กลีบพับงอกลับ (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - Christian Puff)

เอกสารอ้างอิง

Tamura, M. (2011). Ranunculaceae. In Flora of Thailand. Vol. 11(1): 52.

Wang, W. and B. Bartholomew. (2001). Ranunculaceae (Clematis siamensis). In Flora of China Vol. 6: 374-375.