สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พวงแก้วหอม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Clematis menglaensis M. C. Chang

Ranunculaceae

ไม้เถา กิ่งมีริ้ว ใบประกอบ 2 ชั้น ใบประกอบย่อยมี 2-3 คู่ ก้านใบยาว 9-10 ซม. ใบย่อยส่วนมากมี 3 ใบ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 5-15 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนตัดหรือรูปลิ่ม เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาวได้ถึง 5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 25 ซม. ใบประดับยาวประมาณ 3 มม. ก้านดอกยาว 3.5-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 0.8-1.1 ซม. พับงอกลับ ขอบมีขนสั้นนุ่ม แกนอับเรณูปลายเป็นติ่ง เกสรเพศผู้ที่อยู่วงใน ก้านชูอับเรณูยาว 2-4 ม. อับเรณูยาว 3-4 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันอยู่วงนอก รูปแถบ ก้านชูอับเรณูยาวได้ถึง 1.5 ซม. อับเรณูยาว 1.5-3 มม. ผลแบนรูปกระสวย มีสันในแต่ละข้าง ยาว 0.8-1 ซม. ก้านเกสรเพศเมียที่ขยายยาว 5-7.5 ซม. มีขนยาวนุ่ม ยาวได้ถึง 6 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พวงแก้วกุดั่น, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง ความสูง 600-800 เมตร

ชื่อพ้อง  Clematis eichleri (Tamura) Tamura, Naravelia eichleri Tamura

พวงแก้วหอม: ใบประกอบสองชั้น ใบประกอบย่อยมี 2-3 คู่ ช่อกระจุกแยกแขนง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปแถบ ก้านชูอับเรณูยาว (ภาพ: เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Tamura, M. (2011). Ranunculaceae (Clematis eichleri). In Flora of Thailand. Vol. 11(1): 57-59.

Wang, W. and B. Bartholomew. (2001). Ranunculaceae (Clematis). In Flora of China Vol. 6: 369.