สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ว่านสามพี่น้องภูพาน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ceropegia suddeei Kidyoo

Apocynaceae

ดูที่ หญ้าพันเกลียว