สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โปรงหมู
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops zippeliana Blume

Rhizophoraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด หูใบยาว 2.5-3.6 ซม. โคนด้านในมี 280-310 ต่อม เรียง 18-20 ชั้น ใบรูปไข่ ยาว 5.5-11 ซม. ปลายมนกลม ก้านใบยาว 1.5-2.6 ซม. ช่อดอกมี 3-7 ดอก ใบประดับย่อยแยก 2 แฉก ยาวประมาณ 2.5 มม. มีต่อมด้านใน 2-8 ต่อม กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 2-3 มม. ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กลีบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 3-3.5 มม. ขอบกลีบมีขนช่วงบน รยางค์จักเป็นพู่ อับเรณูปลายมีรยางค์ 1 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ผิวเป็นร่างแห ต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงยาว 9-17 ซม. โค้งงอ มีสันตามยาว ชี้ขึ้นหรือลง เรียวยาวไม่เท่ากัน ปลายแหลม โคนสีแดง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ โปรงขาว, สกุล)

พบที่เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย คำระบุชนิดตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ Alexander Zippelius (1797-1828)

โปรงหมู: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ปลายใบมนกลม ต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงยาว ชี้ขึ้น (ภาพ: บ้านแหลม เพชรบุรี - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Hou, D. (1970). Rhizophoraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(1): 10-12.

Sheue, C.R., H.Y. Liu, C.C. Tsai, S.M.A. Rashid, J.W.H. Yong, and Y.P. Yang. (2009). On the morphology and molecular basis of segregation of two species Ceriops zippeliana Blume and C. decandra (Griff.) Ding Hou (Rhizophoraceae) from southeastern Asia. Blumea 54: 220-227.