สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แสมมาเนาะ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou

Rhizophoraceae

ดูที่ โปรงขาว

แหม
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou

Rhizophoraceae

ดูที่ โปรงขาว

โปรง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou

Rhizophoraceae

ดูที่ โปรงขาวโปรงขาว
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou

Rhizophoraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 2-10 ม. เปลือกสีเทาลอกเป็นแผ่น หูใบยาว 1.2-2.5 ซม. โคนด้านในมี 50-70 ต่อม เรียง 7-8 ชั้น ใบรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 4-9 ซม. ก้านใบยาว 1.2-2.5 ซม. ช่อดอกมี 4-12 ดอก ใบประดับย่อยแยก 2 แฉก ยาว 1-2 มม. มีต่อมด้านใน 1-3 ต่อม กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กลีบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง ขอบมีขนครุย รยางค์จักเป็นพู่ ปลายอับเรณูมีรยางค์ 1 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาว 2.5-3 มม. ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 8 มม. ต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงยาว 8-13 ซม. โค้งงอ มีสันตามยาว ชี้ขึ้นหรือลงเล็กน้อย ปลายแหลมมน โคนสีน้ำตาล

พบที่แอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ส่วนมากพบทางฝั่งทะเลอันดามัน เปลือกใช้ย้อมผ้าบาติก สารสกัดจากใบมีคุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือดของหนูทดลอง

ชื่อพ้อง  Bruguiera decandra Griff., Ceriops roxburghiana Arn.

ชื่ออื่น   กะปูโลง, โปรง (เพชรบุรี); โปรงขาว (สมุทรสาคร); แสมมาเนาะ (สตูล); แหม mae (ภูเก็ต)

โปรงขาว: หูใบยาว ช่อดอกคล้ายแบบช่อกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: กระบี่ - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Hou, D. (1970). Rhizophoraceae. In Flora of Thailand Vol. 2(1): 10-12.

Hughes, R.H. and S. Sukardjo. (1992). Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou. In Plant Resources of South-East Asia. No. 3: Dye and tannin-producing plants. Prosea Foundation, Bogor, Indonesia. Pp. 65-67.

Sheue, C.R., H.Y. Liu, C.C. Tsai, S.M.A. Rashid, J.W.H. Yong, and Y.P. Yang. (2009). On the morphology and molecular basis of segregation of two species Ceriops zippeliana Blume and C. decandra (Griff.) Ding Hou (Rhizophoraceae) from southeastern Asia. Blumea 54: 220-227.

กะปูโลง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou

Rhizophoraceae

ดูที่ โปรงขาว