สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอื้องกลีบเกลียว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Cephalantheropsis longipes (Hook. f.) Ormerod

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน ลำต้นกลมมีข้อจำนวนมาก สูง 30-50 ซม. ใบพับจีบ เรียงห่าง ๆ รูปใบหอก ยาว 7.5-20 ซม. ก้านใบเป็นกาบยาว 4-6 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 2-3 ช่อ ออกที่ปลายยอด ยาว 10-20 ซม. มี 10-15 ดอก เรียงห่าง ๆ ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1.5-1.7 ซม. ปลายแหลมยาว ร่วงเร็ว ดอกสีเหลืองหรืออมส้ม ด้านนอกมีขนประปราย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 0.6-1 ซม. กลีบดอกคล้ายกลีบเลี้ยง มี 3 กลีบ ยาว 5-9 มม. ก้านกลีบแผ่กว้าง กลีบปากกว้างประมาณ 7.5 มม. ยาวประมาณ 8.5 มม. จัก 3 พู พูกลางมีสันนูน 2 สัน พูข้างแผ่แบน ปลายตัด ขอบจักไม่เป็นระเบียบ เส้าเกสรสั้น รูปกลม โคนบวม ด้านหลังมีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกและรังไข่ยาว 1.8-2.3 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือที่พิษณุโลก และภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร

สกุล Cephalantheropsis Guillaumin อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Epidendroideae เผ่า Collabieae มี 5 ชนิด พบเฉพาะในเอเชีย ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ C. obcordata (Lindl.) Ormerod. กลีบเลี้ยงแคบกว่า พูข้างกลีบปากรูปเคียว ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายกับสกุล Cephalanthera ซึ่งเป็นกล้วยไม้กินซากอาศัยเชื้อรา

ชื่อพ้อง  Calanthe longipes Hook. f.

เอื้องกลีบเกลียว: ลำต้นกลม ใบพับจีบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบดอกคล้ายกลีบเลี้ยง (ภาพ: เขานัน นครศรีธรรมราช - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Kurzweil, H. (2014). Orchidaceae (Cephalantheropsis). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 378-382.