สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไหมจุรี
วันที่ 3 มกราคม 2561

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

Malvaceae

ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. ลำต้นและกิ่งมีหนามหนา ใบประกอบรูปฝ่ามือ เรียงเวียน มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปใบหอก ยาว 10-12 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟันเลื่อย ใบประดับร่วงเร็ว ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบก่อนผลิใบ ก้านดอกหนา ยาว 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง หนา แยก 3-5 แฉก ติดทน ด้านในมีขนหนาแน่น ดอกสีชมพู โคนสีครีมอมเหลือง มี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันแนบติดเส้าเกสรเพศผู้ กลีบรูปใบพาย กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7-10 ซม. ด้านนอกมีขนคล้ายไหม ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสร เกลี้ยง หุ้มเกสรเพศเมีย บางครั้งปลายเส้าเกสรแยกเป็นก้านชูอับเรณูสั้น ๆ อับเรณู 5-15 อัน บิดงอ รังไข่มี 5 ช่อง เชื่อมติดกัน พลาเซนตารอบแกนร่วม ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรจักเป็นพู สีขาวหรือชมพู ผลแห้งแตก รูปไข่กว้าง ยาว 12-18 ซม. ผนังด้านในมีขนคล้ายไหม เมล็ดจำนวนมาก มีใยนุ่นหนาแน่น

มีถิ่นกำเนิดในบราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย เปรู และโบลิเวีย เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

สกุล Ceiba Mill. มีประมาณ 17 ชนิด ส่วนมากพบในอเมริกาเขตร้อน พบในแอฟริกาชนิดเดียว ในไทยยังมี นุ่น C. pentandra (L.) Gaertn. ที่นิยมปลูกเพื่อนำเส้นใย (ปุยนุ่น) มาใช้ประโยชน์ มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน และแอฟริกา ชื่อสกุลมาจากชื่อพื้นเมืองในอเมริกาใต้ที่เรียกพืชสกุลนี้

ชื่อพ้อง  Chorisia speciosa A. St.-Hil.

ชื่อสามัญ  False silk tree, Silk floss tree

ชื่ออื่น   งิ้วชมพู, ไหมจุรี (ทั่วไป)

ไหมจุรี: ใบประกอบรูปฝ่ามือ มีใบย่อย 5-7 ใบ ดอกสีชมพู โคนสีครีมอมเหลือง แนบติดเส้าเกสรเพศผู้ ปลายเส้าเกสรบางครั้งแยกเป็นก้านชูอับเรณูสั้น ๆ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Gibbs, P. and J. Semir. (2003). A taxonomic revision of the genus Ceiba Mill. (Bombacaceae). Anales del Jardín Botánico de Madrid 60(2): 271-273.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

งิ้วชมพู
วันที่ 3 มกราคม 2561

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

Malvaceae

ดูที่ ไหมจุรี