สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก่อเหิบ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อหิน

ก่อใบเลื่อม
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อหิน

ก่อกินลูก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อหิน

ก่อตาหมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อหิน

ก่อหมาก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ดูที่ ก่อหินก่อหิน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-16 ซม. ขอบเรียบ แผ่นใบด้านล่างสีน้ำตาล ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ดอกเพศผู้และเพศเมียส่วนมากแยกคนละช่อ ช่อดอกเพศผู้แตกแขนงจำนวนมาก ช่อแขนงยาว 8-15 ซม. ดอกออกเป็นกระจุก 3 ดอก หรือหลายดอก ช่อดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ยาว 8-10 ซม. ดอกออกเป็นกระจุก 1-3 ดอก ผลรูปลูกข่างหรือคล้ายพีระมิด กว้าง 2-3 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. รวมกาบ มีขนสีเงินรอบ ๆ กรวย กาบหุ้มเกือบทั้งผล ผิวเรียบไม่มีหนามหรือเกล็ด มีริ้วเป็นเส้นคลื่นไม่เป็นระเบียบ 3-4 เส้น แต่ละกาบมีผลเดียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อเดือย, สกุล)

พบที่ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา และป่าดิบชื้น ความสูง 200-950 เมตร ผลนำไปคั่วกินได้

ชื่ออื่น   ก่อกินลูก (ตรัง); ก่อตาหมู, ก่อหมาก (อุบลราชธานี); ก่อใบเลื่อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ก่อหิน (จันทบุรี); ก่อเหิบ (นครพนม)

ก่อหิน: ขอบใบเรียบ ผลรูปลูกข่าง กาบหุ้มเกือบทั้งผล เรียบ ริ้วเป็นเส้นคลื่น (ภาพ: บุรีรัมย์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 227.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 301-305.