สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แซน่าวา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย

แซะศาลา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย

กระบอก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย

กะทอก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย

บานบุรี
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย

ยี่โถฝรั่ง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพยรำเพย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. น้ำยางสีขาว ใบเรียงเวียน รูปแถบ ยาว 6-12 ซม. มีต่อมตามซอกใบ เส้นใบไม่ชัดเจน ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุก มี 5-8 ดอก บานครั้งละ 1-2 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 0.7-1 ซม. ติดทน ดอกสีเหลือง รูปลำโพง กลีบดอกเรียงซ้อนทับด้านซ้ายในตาดอก หลอดกลีบดอกยาว 2.5-3 ซม. มี 5 กลีบ รูปขอบขนาน บิดเวียน เรียงซ้อนเหลื่อม ยาวประมาณ 3 ซม. ด้านในมีขนสั้นนุ่ม กะบังขนาดเล็กอยู่ด้านบนและล่างของเกสรเพศผู้ มีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดประมาณกึ่งกลางหลอดกลีบดอก จานฐานดอกสูงประมาณ 1 มม. คาร์เพล 2 อัน เชื่อมติดกันครึ่งล่าง ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1 ซม. ผลผนังชั้นในแข็ง ยาว 3-5 ซม. มี 2 ซีกเชื่อมติดกันคล้ายรูปสามเหลี่ยมกลับ แต่ละซีกมีเมล็ดเดียว แบน มีปีกเล็ก ๆ

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับทั่วไป มีหลากสายพันธุ์ อนึ่ง ชื่อ รำเพย ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์เจ้ารำเพยภมรภิรมย์ ภายหลังได้เป็นกรมสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทรามาตย์ ในรัชกาลที่ 4 และเป็นพระราชชนนีของรัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกรำเพยเป็นตราเครื่องหมายประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์

สกุล Cascabela Raf. พบในอเมริกาเขตร้อน มี 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษาสเปน “cascavel” หรือ “cascabela” หมายถึงระฆังขนาดเล็กตามลักษณะดอก ส่วนคำระบุชนิดตั้งตามชื่อพระชาวฝรั่งเศสที่เคยเดินทางเผยแผ่ศาสนาและสำรวจพรรณไม้ในบราซิล Andre Thevet (1520-1592)

ชื่อสามัญ  Be still tree, Lucky nut, Trumpet flower, Yellow Oleander

ชื่ออื่น   กระบอก, กะทอก (กรุงเทพฯ); แซน่าวา, แซะศาลา (ภาคเหนือ); บานบุรี, ยี่โถฝรั่ง (กรุงเทพฯ); รำพน (ภาคเหนือ); รำเพย (ภาคกลาง)

รำเพย: ใบเรียงเวียน รูปแถบ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกรูปลำโพง กลีบดอกบิดเวียน เรียงซ้อนเหลื่อม ผลมี 2 ซีกเชื่อมติดกันคล้ายรูปสามเหลี่ยมกลับ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae (Thevetia periviana). In Flora of Thailand Vol. 7(1): 69-70.

ประชิด วามานนท์. (2536). พรรณพืชทางประวัติศาสตร์ในพระบรมราชวงศ์แห่งกรุงสยาม. วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2536. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ.

รำพน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Cascabela thevetia (L.) Lippold

Apocynaceae

ดูที่ รำเพย