สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ชิงชี่ใบแหลม
วันที่ 28 กันยายน 2559

Capparis acutifolia Sweet

Capparaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 4 ม. กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล กิ่งและใบเรียงสลับระนาบเดียว หนามตรง ยาว 2-3 มม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4.5-9 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบด้านบนเรียงเป็นแถว ก้านดอกยาว 1.3-2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 4-5 มม. คู่นอกคล้ายเรือ เกลี้ยง คู่ในแบน รูปรีหรือรูปขอบขนาน มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7 มม. คู่ในติดกัน มีขนสั้นหนานุ่มและขนครุย ก้านชูเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 2.2 ซม. รังไข่เกลี้ยง ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. เปลือกบาง เรียบ ก้านยาว 3-4 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขาที่เป็นหินปูน ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร

ชิงชี่ใบแหลม: ปลายใบยาวคล้ายหาง ผลกลม ก้านยาว (ภาพขวาล่าง: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chayamarit, K. (1991). Capparaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(3): 241-259.

Zhang, M. and G.C. Tucker. (2008). Capparaceae. In Flora of China Vol. 7: 440.