สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เกิ้ม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

โมกเลื่อม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

กอกเลื่อม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

กอกกัน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

ซาลัก
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

มะเกิ้ม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

มะเลื่อม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อนมะกอกเกลื้อน
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 30 ม. เปลือกแตกเป็นสะเก็ด กิ่งมีช่องอากาศ หูใบรูปลิ่มแคบ ยาว 0.5-1.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ใบประกอบมีใบย่อย 2-5 คู่ ใบย่อยรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 4-18 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนเบี้ยว ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ใบปลายยาว 3-4 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกเพศผู้ยาวกว่าช่อดอกเพศเมีย ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 3-5 มม. ดอกสีครีม กลีบรูปคล้ายเรือ ยาว 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ติดที่โคนจานฐานดอก โคนเชื่อมติดกัน จานฐานดอกสีแดงอมส้ม จักเป็นพูหรือเรียบ รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขนยาว ผลรูปรี ยาว 3-4.5 ซม. หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมมน ผนังหนา ไพรีนรูปรี ยาว 2-2.5 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา ความสูงถึงประมาณ 1400 เมตร มีความผันแปรสูงทั้งรูปร่างและขนาดของส่วนต่าง ๆ และสิ่งปกคลุม

ชื่อพ้อง  Canarium kerrii Craib, C. venosum Craib

ชื่ออื่น   กอกกัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กอกเลื่อม (ปราจีนบุรี); เกิ้ม (ภาคเหนือ); ซาลัก (เขมร); มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี); มะกอกเลือด (ภาคใต้); มะกอกเลื่อม (ภาคกลาง); มะเกิ้ม (ภาคเหนือ); มะฉิม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะเลื่อม, มักเหลี่ยม (จันทบุรี); โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี)

มะกอกเกลื้อน: เปลือกแตกเป็นสะเก็ด ใบประกอบปลายคี่ ขอบจักฟันเลื่อย หูใบรูปลิ่มแคบ (ภาพหูใบ: เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพเปลือก: ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี - สุคิด เรืองเรื่อ; ภาพผล: มุกดาหาร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Pooma, R. (1999). A preliminary account of Burseraceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 53-82.

มะกอกเลือด
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

มะกอกเลื่อม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

มะฉิม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน

มักเหลี่ยม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Canarium subulatum Guillaumin

Burseraceae

ดูที่ มะกอกเกลื้อน