สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แลนบาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Canarium denticulatum Blume

Burseraceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. เปลือกแตกเป็นแผ่นบางขนาดใหญ่ มียางใส หูใบจักซี่หวีห่าง ๆ ติดทน ใบประกอบ มีใบย่อย 2-6 คู่ ยาวได้ถึง 45 ซม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ขอบเรียบหรือจักไม่ชัดเจน แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนประปรายตามเส้นแขนงใบด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ 10-16 เส้น ช่อดอกเพศผู้ยาว 15-25 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาว 6-13 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 3 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 3 กลีบ กลีบเลี้ยงยาว 3-4 มม. ในดอกเพศเมียยาวกว่าเล็กน้อย ขยายในผล ดอกสีครีม กลีบยาวประมาณ 5 มม. ในดอกเพศเมียยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้ติดบนจานฐานดอก จานฐานดอกพัฒนาชัดเจนในดอกเพศเมีย ผลรูปรี เกลี้ยง ยาว 2.5-3 ซม. สุกสีดำ ไพรีนรูปรีแกมสามเหลี่ยม เปลือกแข็ง มี 1-2 ช่องที่พัฒนา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มะกอกเกลื้อน, สกุล)

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา ฟิลิปปินส์ และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้น ส่วนมากพบที่ความสูง 100-200 เมตร

ชื่ออื่น   ข้าวห่อไม่พอ, แลนบาน (ตรัง); สมอ, หานเตา (ภาคใต้)

แลนบาน: หูใบจักซี่หวี ใบประกอบ ขอบใบเรียบหรือจักไม่ชัดเจน ช่อดอกเพศผู้ กลีบดอก 3 กลีบ ผลเกลี้ยง สุกสีดำ (ภาพ: ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Pooma, R. (1999). A preliminary account of Burseraceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 27: 64.

ข้าวห่อไม่พอ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Canarium denticulatum Blume

Burseraceae

ดูที่ แลนบาน

สมอ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Canarium denticulatum Blume

Burseraceae

ดูที่ แลนบาน

หานเตา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Canarium denticulatum Blume

Burseraceae

ดูที่ แลนบาน