สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แปรงล้างขวด
วันที่ 30 มกราคม 2560

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Myrtaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ใบเรียงเวียน รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 4-11 ซม. ปลายแหลมคล้ายหนาม โคนเรียวสอบจรดกิ่ง เส้นแขนงใบออกจากโคนข้างละเส้น โค้งคล้ายเป็นเส้นขอบใน เห็นไม่ชัดเจน ใบอ่อนมีขนคล้ายไหม ช่อดอกแบบช่อเชิงลดยาวคล้ายแปรงล้างขวด ดอกออกเดี่ยว ๆ บนแกน ไม่มีใบประดับ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ยาว 5-6 มม. มี 5 กลีบ กลม ๆ ยาว 1-2 มม. ดอกสีขาวอมเขียว มี 5 กลีบ กลม ๆ ยาว 3-4 มม. มีตุ่มเป็นต่อมกระจาย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูอับเรณูสีแดง ยาว 1-3 ซม. รังไข่ใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตก สีน้ำตาล

มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย เป็นไม้ประดับทั่วไป

สกุล Callistemon R. Br. มีประมาณ 40 ชนิด พบในออสเตรเลีย ในไทยพบเป็นไม้ประดับ มีชนิดช่อดอกห้อย C. viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don และพันธุ์แคระ ซึ่งอาจเป็นลูกผสม C. citrinus ‘Little John’ ใบมีขนหนาแน่น ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “kali” สวย และ “stemon” เกสรเพศผู้ ตามลักษณะก้านชูอับเรณู

ชื่อพ้อง  Metrosideros citrina Curtis

ชื่อสามัญ  Bottle brush tree, Crimson bottle brush

ชื่ออื่น   แปรงล้างขวด, พู่นายพล, หลิวดอก (กรุงเทพฯ)

แปรงล้างขวด: C. citrinus ปลายแหลมคล้ายหนาม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด (ภาพขวาบน: cultivated - ราชันย์ ภู่มา); แปรงล้างขวด: C. viminalis (ภาพซ้าย: cultivated - ราชันย์ ภู่มา); แปรงล้างขวด: C. citrinus ‘Little John’ พันธุ์แคระ ใบมีขนหนาแน่น (ภาพขวาล่าง: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Parnell, J. and P. Chantaranothai. (2002). Myrtaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 784.