สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

สะแล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Broussonetia kurzii (Hook. f.) Corner

Moraceae

ชื่ออื่น   แกแล (ปราจีนบุรี); ข่อยย่าน (สงขลา); คันซง (ปัตตานี); ชง (สุราษฎร์ธานี); ชะแล (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); ซงแดง (ปัตตานี); แทแหล (ชลบุรี); สะแล, สาแล (ภาคเหนือ, ภาคกลาง)