สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

งับไย้
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Breynia villosa (Blanco) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ดูที่ ตานงันเขาตานงันเขา
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Breynia villosa (Blanco) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. มีขนหยาบยาวหนาแน่นตามกิ่ง หูใบ แผ่นใบ ก้านใบ ก้านดอก และกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบยาว 2-4 มม. ใบรูปไข่ แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 1.2-6.5 ซม. ปลายแหลม มีติ่ง ก้านใบยาว 1-2 มม. ดอกสีเหลืองอมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 3-4 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.2 มม. โคนมีเกล็ด ดอกเพศเมีย ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. ก้านดอกและกลีบเลี้ยงขยายในผลเล็กน้อย ยอดเกสรเพศเมียยาว 0.5-0.7 มม. แผ่ราบ ผลรูปรี ยาว 8-9 มม. สีเหลืองอมส้ม เมล็ดรูปสามเหลี่ยม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครามน้ำ, สกุล)

พบที่เวียดนาม คาบสมุทรมลายูตอนบน สุมาตรา ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ มักขึ้นตามที่โล่ง ความสูงไม่เกิน 50 เมตร บางครั้งพบเป็นไม้ประดับ โดยมีชื่อทางการค้าว่า มะยมทอง

ชื่อพ้อง  Kirganelia villosa Blanco, Sauropus villosus (Blanco) Merr.

ชื่ออื่น   งับไย้, ตานงันเขา (Chumphon); มะยมทอง (ทั่วไป)

ตานงันเขา: มีขนหยาบยาวหนาแน่น ดอกเพศเมียก้านดอกสั้น ผลสุกสีเหลืองอมส้ม (ภาพ: สวี ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae (Sauropus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 552-554.

มะยมทอง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Breynia villosa (Blanco) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ดูที่ ตานงันเขา