สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไค้ขม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ดูที่ สะเลียมหอมสะเลียมหอม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. มีช่องอากาศหนาแน่น กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม หูใบยาวประมาณ 2 มม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 2.5-10 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมน หรือเว้าตื้น ๆ ก้านใบยาว 1-3 มม. ช่อดอกออกตามลำต้นสั้น ๆ ดอกหนาแน่น มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ไม่มีกลีบดอกและจานฐานดอก กลีบเลี้ยงสีแดงหรืออมเขียว มี 6 กลีบ แยกจรดโคน ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 6-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปรีแคบ ยาว 2-2.5 มม. ปลายเว้าตื้น ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 2-2.5 มม. ขยายในผลยาวได้ถึง 7 มม. กลีบหนา กลีบนอกรูปไข่กลับ ยาว 2-3.5 มม. กลีบในสั้นและแคบกว่าเล็กน้อย ติดทน ยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.2 มม. ปลายโค้งกลับ ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. มีสันตามยาว ผิวขรุขระ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครามน้ำ, สกุล)

พบเฉพาะที่ลาว แถบแขวงไชยบุรี ขึ้นตามริมลำธารที่เป็นหินปูนในป่าดิบแล้ง ใกล้แม่น้ำโขง ในไทยนำเข้ามาปลูกเป็นผักใช้ใบกินกับลาบ ใบมีรสขม มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง

ชื่ออื่น   ไค้ขม (ภาคเหนือ); สะเลียมหอม (แม่ฮ่องสอน)

สะเลียมหอม: มีช่องอากาศหนาแน่น กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ปลายใบแหลมยาว โคนมน หรือเว้าตื้น ช่อดอกออกตามลำต้น ดอกหนาแน่น กลีบเลี้ยงสีแดงหรืออมเขียว แยกจรดโคน กลีบหนา ติดทน ผลกลม มีสันตามยาว ผิวขรุขระ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

IUCN. (2013). Ecological survey of the Mekong river between Louangphabang and Vientiane cities, Lao PDR, 2011-2012. IUCN. Vientiane, Lao PDR.

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae (Sauropus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 551-552.