สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก้างปลาขาว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Breynia retusa (Dennst.) Alston

Phyllanthaceae

ดูที่ ครามน้ำ

ขาวจัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Breynia retusa (Dennst.) Alston

Phyllanthaceae

ดูที่ ครามน้ำครามน้ำ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Breynia retusa (Dennst.) Alston

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 5 ม. ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 1.2-3.6 ซม. ปลายมนหรือกลม มีติ่งแหลมสั้น ๆ โคนเบี้ยว แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 0.5-2.5 มม. ดอกออกเป็นกระจุกหรือออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 1.5-5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 3-5 มม. ปลายจักตื้น ๆ เส้าเกสรเพศผู้ยาว 1-1.5 มม. ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 1.2-3 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.5 มม. จักตื้น ๆ มีขนด้านนอก ขยายในผล ยอดเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง ปลายแยกเป็น 3 แฉก ปลายแฉกแยก 2 พู ผลจัก 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. ก้านยาว 2-6 มม. กลีบเลี้ยงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1.7 ซม. ผลแก่สีแดง เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 4 มม. มีเยื่อหุ้มสีเหลืองหรือแดง

พบที่อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายทุกภาค ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ริมลำธารหรือบนสันเขา ความสูง 100-1300 เมตร ส่วนต่าง ๆ มีสรรพคุณช่วยเพิ่มน้ำนมในสตรี เป็นยาสมาน

ชื่อพ้อง  Phyllanthus retusus Dennst.

ชื่ออื่น   ก้างปลาขาว (นครศรีธรรมราช); ขาวจัน, ครามน้ำ (แม่ฮ่องสอน); นะฆอที (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); พอง (ภาคตะวันออกฉียงใต้)

ครามน้ำ: ดอกเพศเมียอยู่ช่วงปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงขยายในผล ผลแก่สีแดง จัก 3 พู ตื้น ๆ ยอดเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน (ภาพดอก: ทุ่งสง นครศรีธรรมราช - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae (Sauropus). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 521-554.

van Welzen, P.C. and H.-J. Esser. (2005). Euphorbiaceae (Breynia). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 132-141.

van Welzen, P.C., K. Pruesapan, I.R.H. Telford, H.-J. Esser and J.J. Bruhl. (2014). Phylogenetic reconstruction prompts taxonomic changes in Sauropus, Synostemon and Breynia (Phyllanthaceae tribe Phyllantheae). Blumea 59: 77-94.

นะฆอที
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Breynia retusa (Dennst.) Alston

Phyllanthaceae

ดูที่ ครามน้ำ

พอง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Breynia retusa (Dennst.) Alston

Phyllanthaceae

ดูที่ ครามน้ำ