สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก้างปลาดิน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Breynia repens Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ไม้พุ่มเตี้ยเกาะเลื้อยบนพื้นดิน รากออกตามข้อ กิ่งมีขนยาว หูใบยาว 2-3 มม. ติดทน มีขนด้านนอก ใบช่วงโคนรูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาว 0.6-1 ซม. กว้าง 0.7-1.5 ซม. ปลายกลม โคนตัด ใบอื่น ๆ รูปรี ยาว 2.4-5.3 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม แผ่นใบด่างรูปก้างปลา ด้านล่างมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น เรียงจรดกัน ก้านใบยาว 0.7-2 มม. ดอกเพศผู้ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาวประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมน ๆ มีขนด้านนอก 3 กลีบนอกกว้างประมาณ 1.8 มม. ยาวประมาณ 1.4 มม. 3 กลีบในขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ปลายเกสรเพศเมียโค้งกลับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครามน้ำ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 400 เมตร

ก้างปลาดิน: ไม้พุ่มเตี้ยเกาะเลื้อยบนพื้นดิน แผ่นใบด่าง กิ่งมีขน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ กลีบเลี้ยงคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมน ๆ ปลายเกสรเพศเมียโค้งกลับ (ภาพ: ป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. and K. Pruesapan. (2011). Four new species of Breynia (Phyllanthaceae/Euphorbiaceae sensu lato) and one new combination from Thailand and Malaysia. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 117-119.