สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ดอกใต้ต้น
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Breynia poomae (Welzen & Chayam.) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม ทอดเลื้อยห้อยลง ยาวได้ถึง 50 ซม. ลำต้นมีรอยแผลหูใบและกิ่ง หูใบยาว 2-3.5 มม. โคนเป็นติ่ง ใบรูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยม ยาว 3.5-7.5 ซม. ปลายแหลมหรือมีติ่งสั้น ๆ โคนตัด ก้านใบยาว 2-3 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกเป็นกลุ่มหรือช่อเดี่ยวตามกิ่ง ยาวได้ถึง 12 ซม. ดอกออกรอบข้อ กลีบเลี้ยงเชื่อมเป็นแผ่น ดอกเพศผู้สีน้ำตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-2.3 มม. มีเกล็ดขนาดเล็ก ติดทน ก้านดอกยาว 5.5-6 มม. ดอกเพศเมียมีดอกเดียว สีม่วงคล้ำ กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ก้านดอกยาว 0.8-1 มม. ยอดเกสรเพศเมียปลายแยกเป็นแฉกแนวนอน ติดทน ผลจักตื้น ๆ 6 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ผนังผลบาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครามน้ำ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามซอกหินปูนใต้ร่มเงาในป่าดิบเขา ความสูง 1200-1300 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามดร.ราชันย์ ภู่มา นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ

ดอกใต้ต้น: ไม้พุ่มเกาะตามซอกหินปูน ทอดเลื้อยห้อยลง ลำต้นมีรอยแผลหูใบและกิ่ง ดอกเพศผู้สีน้ำตาลแดง ผลจักตื้น ๆ 6 พู (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae (Sauropus poomae). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 541-543.