สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไคร้หางนาค
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Breynia heteroblasta (Airy Shaw) Welzen & Pruesapan

Phyllanthaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. แตกกิ่งสั้น ๆ มีริ้วคล้ายปีก ใบรูปไข่กลับ ยาว 0.5-3 ซม. ปลายกลม เว้าตื้น ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศผู้อยู่ติดดอกเพศเมีย ดอกเพศผู้สีน้ำตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายเว้าตื้น เส้าเกสรสั้น ดอกเพศเมียสีเขียวมักมีปื้นแดงตามขอบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบเลี้ยงแยกเกือบจรดโคน ปลายกลีบแหลมสั้น ๆ ขยายในผล รูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 2.5 มม. รังไข่รูประฆังกว้าง ยอดเกสรแยกเป็น 3 แฉก ตามแนวระนาบ ม้วนงอเล็กน้อย ติดทน ผลแห้งแตก รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครามน้ำ, สกุล)

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพืชทนน้ำ ขึ้นตามที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมถึง ความสูง 100-200 เมตร

ชื่อพ้อง  Sauropus heteroblastus Airy Shaw

ไคร้หางนาค: ไม้พุ่มแตกกิ่งสั้นจำนวนมาก ปลายใบเว้าตื้น ดอกเพศผู้สีน้ำตาลแดง ดอกเพศเมียสีเขียว กลีบเลี้ยงแยกเกือบจรดโคน ปลายกลีบแหลมสั้น ๆ ขยายในผล (ภาพ: ทุ่งกุลาร้องไห้ ยโสธร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2007). Euphorbiaceae. In Flora of Thailand Vol. 8(2): 537.

Zhu, G., H. Riedl and R.V. Kamelin. (1995). Boraginaceae. In Flora of China Vol. 16: 337.