สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เก๊ย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

ไก๊
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

ไกร่
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

ง้าวป่า
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

งิ้วดอกขาว
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่างิ้วป่า
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ใบรูปฝ่ามือ มีใบย่อย 5-7 ใบ ก้านใบยาว 10-30 ซม. มีริ้วเป็นสัน ใบรูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 8-28 ซม. แผ่นใบด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบย่อยยาว 1-1.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆังแคบ ยาว 3-5 ซม. ปลายจักตื้น ๆ 3-5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ดอกสีขาวครีมอมเขียว หรือชมพูอ่อน รูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-7 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 6-7 ซม. มี 5 มัด เชื่อมติดกันประมาณ 1.5 ซม. ผลรูปขอบขนาน โค้งเล็กน้อย ยาว 10-18 ซม. มีสันตื้น ๆ 5 สัน

พบที่จีนตอนใต้ พม่า กัมพูชา ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่ออื่น   เก๊ย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ไก๊ (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ); ไกร่ (เชียงใหม่); ง้าว, ง้าวป่า (ภาคกลาง); งิ้วดอกขาว (ภาคเหนือ); งิ้วป่า (ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้); งิ้วป่าดอกขาว, งิ้วผา (ภาคเหนือ); นุ่นป่า (ภาคกลาง)

งิ้วป่า: ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกสีครีมอมเขียว กลีบเลี้ยงรูประฆังแคบ มีขนสั้นนุ่ม (ภาพซ้าย: ไทยประจัน ราชบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพขวา: พระบาท สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2005). Bombacaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(1): 10-15.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Bombacaceae. In Flora of China Vol. 12: 300-301.

งิ้วป่าดอกขาว
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

งิ้วผา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า

นุ่นป่า
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Bombax anceps Pierre

Malvaceae

ดูที่ งิ้วป่า