สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เอื้องดิน
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze

Zingiberaceae

ดูที่ กระทือลิงกระทือลิง
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก รากสะสมอาหารเรียวยาว ยาวได้ถึง 13 ซม. ลำต้นสั้น กาบใบคล้ายลูกฟูก ลิ้นกาบยาว 5 มม. ใบรูปไข่ ยาวได้ถึง 10 ซม. แผ่นใบด้านบนมักมีปื้นสีเข้ม ด้านล่างบางครั้งมีปื้นสีม่วงอมแดง ไร้ก้านหรือก้านยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกออกตามซอกกาบ รูปกระสวย ยาวได้ถึง 4 ซม. มีเมือก ดอกสีขาว ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 3 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบดอกรูปไข่ ยาวประมาณ 1 ซม. กลีบปากเป็นถุงรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีปื้นสีแดงช่วงปลายและจุดสีแดงช่วงโคน มีถ้วยรองอับเรณู แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันด้านข้างรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 7 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 9 มม. อับเรณูมีขนต่อม ไม่มีสันอับเรณู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระชาย, สกุล)

พบที่พม่า ลาว ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Gastrochilus parvulus Wall. ex Baker

ชื่ออื่น   เอื้องดิน (ภาคเหนือ)

กระทือลิง: ลำต้นสั้น กาบใบคล้ายลูกฟูก แผ่นใบด้านบนมีปื้นสีเข้ม ด้านล่างสีม่วงอมแดง กลีบปากเป็นถุงรูปรีกว้าง มีปื้นแดงช่วงปลายและจุดแดงช่วงโคน (ภาพช่อดอกและลำต้น: เชียงใหม่, ภาพถิ่นที่อยู่: พม่า; - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Larsen K. (1972). Studies in the genus Globba in Thailand. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh 31: 237.

Larsen, K. (1997). Further studies in the genus Boesenbergia (Zingiberaceae). Nordic Journal of Botany 17(4): 361-363.

Sabu, M. (2006). Zingiberaceae and Costaceae of South India. Kerala, India. Indian Association for Angiosperm Taxonomy, Calicut University.

Sirirugsa, P. (1992). A revision of the genus Boesenbergia Kuntze (Zingiberaceae) in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 40: 84.

Wu, D. and K. Larsen. (2000). Zingiberaceae. In Flora of China Vol. 24: 359.