สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ว่านเปรี้ยว
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Boesenbergia kingii Mood & L. M. Prince

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1.2 ม. เหง้าสีส้มอมแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 ซม. ลำต้นสั้น กาบที่ไม่มีใบมี 3-7 กาบ ใบรูปขอบขนาน ยาว 40-45 ซม. สีเขียวหรือมีปื้นสีแดง โคนกลมหรือเว้าตื้น ก้านใบยาวได้ถึง 20 ซม. กาบใบยาวได้ถึง 40 ซม. ช่อดอกออกจากเหง้า มี 4-5 ดอก ช่อรูปทรงกระบอก ยาว 10-14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ใบประดับรูปแถบ ยาว 6-11 ซม. ดอกสีขาวหรือชมพู หลอดกลีบดอกยาว 10-15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. สีขาว กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 3.5-4 ซม. กลีบปากเป็นถุง รูปไข่กว้าง ยาว 5-6 ซม. ด้านในมีปื้นสีแดงจรดปลายกลีบ ปลายกลีบย่น ด้านล่างมีขนต่อมประปราย แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีขนต่อมประปราย ปลายม้วนลง เกสรเพศผู้ยาว 12 มม. ไม่มีถ้วยรองอับเรณู (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระชาย, สกุล)

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า และลาว ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 200-300 เมตร

ว่านเปรี้ยว: B. kingii ช่อดอกออกจากเหง้า ดอกสีขาวหรือชมพู หลอดกลีบดอกเรียวยาว กลีบปากเป็นถุง ด้านในเป็นปื้นสีแดงเข้มแผ่กว้างจรดปลายกลีบ ปลายกลีบย่น (ภาพซ้ายและภาพกลาง: กาญจนบุรี, ภาพขวา: อินเดีย; - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Mood, J.D., J.F. Veldkamp, S. Dey and L.M. Prince. (2014). A new species and new record of Boesenbergia (Zingiberaceae) for Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 66(2): 207-214.

Mood, J.D., L.M. Prince, J.F. Veldkamp and S. Dey. (2013). The history and identity of Boesenbergia longiflora (Zingiberaceae) and descriptions of five related taxa. Gardens’ Bulletin Singapore 65(1): 76-80.