สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เปราะภู
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Boesenbergia alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Mood & L. M. Prince

Zingiberaceae

ไม้ล้มลุกแตกกอ สูงได้ถึง 60 ซม. รากอวบหนายาว 1-3 ซม. มี 4-6 ใบ กาบยาวได้ถึง 30 ซม. ใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาวได้ถึง 24 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลมหรือตัด ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกออกระหว่างกาบ ยาวได้ถึง 8 ซม. ใบประดับรูปดาบ ยาว 3-5 ซม. มี 4-6 ดอก ดอกสีขาว อมม่วงหรือชมพู หลอดกลีบดอกยาว 5-6 ซม. กลีบรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีแต้มสีเหลืองที่โคน ไม่มีถ้วยรองเกสรเพศผู้ กลีบปากเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม. ปลายเว้าตื้น โคนเรียวแคบเป็นร่อง ยาวประมาณ 1.5 ซม. แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 1.2 ซม. สีเหลือง มีขนต่อมกระจาย อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ปลายมีสัน พับลง สีเหลือง เรณูมีเมือก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระชาย, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายหนาแน่นทางภาคเหนือที่อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย เพชรบูรณ์ ขึ้นตามทุ่งหญ้าบนลานหิน ความสูง 1000-1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Caulokaempferia alba K. Larsen & R. M. Sm., C. thailandica K. Larsen, C. violacea K. Larsen & Triboun, Boesenbergia thailandica (K. Larsen) Mood & L. M. Prince, B. violacea (K. Larsen & Triboun) Mood & L. M. Prince, Jirawongsea alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Picheans.

ชื่ออื่น   เปราะภู, เปราะภูกระดึง, เปราะภูเมี่ยง, เปราะม่วง (ทั่วไป)

เปราะภู: ไม้ล้มลุกแตกกอ ใบเรียงเวียน กาบใบยาว ดอกสีขาว อมม่วงหรือชมพู ปลายกลีบปากเว้าตื้น โคนเรียวแคบเป็นร่อง (ภาพ: ภูหลวง เลย; ภาพดอกสีชมพูู - ปรีชา การะเกตุ, ภาพดอกสีขาวและภาพดอกสีม่วง - John Mood)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. and R.M. Smith. (1972). Notes on Caulokaempferia. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 31(2): 288-291.

Mood, J.D., J.F. Veldkamp, S. Dey and L.M. Prince. (2014). Nomenclatural changes in Zingiberaceae: Caulokaempferia is a superfluous name for Monolophus and Jirawongsea is reduced to Boesenbergia. Gardens’ Bulletin Singapore 66(2): 215-231.

เปราะภูเมี่ยง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Boesenbergia alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Mood & L. M. Prince

Zingiberaceae

ดูที่ เปราะภู

เปราะภูกระดึง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Boesenbergia alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Mood & L. M. Prince

Zingiberaceae

ดูที่ เปราะภู

เปราะม่วง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Boesenbergia alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Mood & L. M. Prince

Zingiberaceae

ดูที่ เปราะภู