สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ซุ้มกระต่าย
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. แตกกิ่งจำนวนมาก มีขนกระจาย ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 1-4 ซม. ปลายมน เว้าตื้น ๆ หรือมีติ่ง แผ่นใบด้านบนมีขนประปราย ขนหนาแน่นด้านล่าง เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 3-6 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ห้อยลง ก้านดอกยาว 3-8 มม. ใบประดับ 3-4 อัน ติดเป็นวงใต้กลีบเลี้ยง รูปรี ยาว 3-5 มม. ติดทน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรีกว้าง ยาว 7-8 มม. ติดทน ขยายหุ้มผล ดอกรูประฆังกว้าง คว่ำลง สีเขียวอ่อน มีจุดเล็ก ๆ สีชมพูอมแดงกระจายด้านใน หลอดกลีบยาว 2-2.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ปลายกลีบจักตื้น ๆ 5 กลีบ พับงอกลับ เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 0.8-1 ซม. มีขนครุยที่โคน เรณูมีหนามละเอียด จานฐานดอกเป็นท่อหุ้มรังไข่ ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1.2 ซม. ยอดเกสรแยก 2 พู ผลรูปรีกว้าง ยาว 1-1.2 ซม. ปลายมีติ่ง มี 2-4 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 5 มม. ขั้วเมล็ดติดด้านข้าง

พบที่พม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ชายป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น หรือบนเขาหินปูน ความสูง 100-850 เมตร

สกุล Blinkworthia Choisy แยกมาจากสกุล Argyreia จากลักษณะที่เป็นไม้พุ่ม และดอกออกเดี่ยว ๆ รูประฆังคว่ำ มี 2 ชนิด อีกชนิด B. convolvuloides Prain พบในพม่า และจีน ชื่อสกุลตั้งตาม Richard Blinkworth ผู้เก็บพรรณไม้ให้กับหอพรรณไม้กัลกัตตา ของอินเดีย

ชื่ออื่น   ซุ้มกระต่าย (ราชบุรี); มุ้งกระต่าย (ลพบุรี, ราชบุรี); ยาจีน (เพชรบุรี); ระฆังขาว (ลพบุรี); ระฆังช้างเผือก (สุโขทัย); หิ้งหาย (เชียงใหม่)

ซุ้มกระต่าย: ไม้พุ่ม แตกกิ่งจำนวนมาก ดอกรูประฆังกว้าง คว่ำลง ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ใบประดับขนาดเล็กติดใต้กลีบเลี้ยง ปลายกลีบจักตื้น ๆ 5 กลีบ พับงอกลับ (ภาพ: ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Fang, R. and G. Staples. (1995). Convolvulaceae. In Flora of China Vol. 16: 313.

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 373.

มุ้งกระต่าย
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ซุ้มกระต่าย

ยาจีน
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ซุ้มกระต่าย

ระฆังขาว
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ซุ้มกระต่าย

ระฆังช้างเผือก
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ซุ้มกระต่าย

หิ้งหาย
วันที่ 28 กันยายน 2559

Blinkworthia lycioides Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ซุ้มกระต่าย