สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอื้องดินจีน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F. T. Wang

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน สูง 10-20 ซม. หัวใต้ดินกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ใบบางคล้ายหญ้า พับจีบ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 4-12 ซม. ใบด้านนอกลดรูปเป็นกาบใบ ปลายแหลมยาว โคนเรียวเป็นกาบหุ้มลำต้น เส้นใบจำนวนมาก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ตั้งตรง ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านช่อยาว 5-12 ซม. แกนช่อยาว 1-2 ซม. มี 1-10 ดอก ใบประดับและใบประดับย่อยรูปใบหอก ใบประดับยาวได้ถึง 1 ซม. ใบประดับย่อยยาว 3-6 มม. กลีบเลี้ยงแยกกัน รูปขอบขนาน สีขาวหรือชมพูอ่อน ปลายมีสีเข้ม ยาว 1-1.2 ซม. กลีบดอกคู่ข้างคล้ายกลีบเลี้ยง กลีบปากรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 1-1.3 ซม. สีขาว มีจุดสีม่วงกระจาย มีปื้นสีม่วงตามขอบชายครุย มีสันนูนเป็นแนว 3 แนว จักชายครุย มีขนต่อมตามแนวนูน เส้าเกสรโค้ง เกลี้ยง ยาวประมาณ 1 ซม. ไม่มีเดือย จะงอยแผ่กว้าง กลุ่มอับเรณู 8 กลุ่ม แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย ก้านดอกรวมรังไข่ยาว 0.7-1 ซม. บิดเวียน

พบทางตอนบนของพม่า และภาคเหนือของไทยที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยหัวหมด จังหวัดตาก และภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นบนเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูง 900-1500 เมตร

สกุล Bletilla Rchb. f. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Epidendroidea เผ่า Arethuseae มีประมาณ 5 ชนิด ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลหมายถึงสกุลที่คล้ายกับกล้วยไม้สกุล Bletia ที่ตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวสเปน Luis Blet

ชื่อพ้อง  Pogonia foliosa King & Pantl., Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr.

ชื่ออื่น   เอื้องดินจีน, เอื้องศรีไพล (ทั่วไป)

เอื้องดินจีน: ใบบางคล้ายหญ้า พับเป็นจีบ ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ แกนกลางช่อสั้น กลีบปากมีปื้นสีม่วงตามขอบชายครุย มีสันนูนเป็นแนว 3 แนว (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก; ภาพซ้าย - ราชันย์ ภู่มา, ภาพขวา - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Seidenfaden, G. (1978). Orchid genera in Thailand VI: Neottioideae. Dansk Botanisk Arikiv 32(2): 182-183.

Suddee, S. (2014). Orchidaceae (Bletilla). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 330-332.

เอื้องศรีไพล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F. T. Wang

Orchidaceae

ดูที่ เอื้องดินจีน