สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้มกุ้งใบเฟิน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Begonia pteridiformis Phutthai

Begoniaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 25 ซม. หัวใต้ดินคล้ายรูปหัวใจ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ส่วนต่าง ๆ มีขนต่อมกระจาย ลำต้นอวบน้ำ หูใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ติดทน ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกแกมรูปแถบ ยาว 2-8 ซม. ปลายใบแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือเว้าตื้น ขอบจักซี่ฟัน ก้านใบสั้น ช่อดอกออกที่ยอด แยกแขนงสั้น ๆ ใบประดับบาง รูปไข่ ยาว 1-2 มม. ติดทน ดอกสีขาว ก้านดอกยาว 5-6 มม. ดอกเพศผู้ กลีบรวมมี 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 2 มม. คู่ในเรียวแคบกว่า ก้านชูอับเรณูสั้น เชื่อมติดกันที่โคน ดอกเพศเมีย กลีบรวมมี 5 กลีบ รูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 2-3 มม. ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน โคนเชื่อมติดกัน ยอดเกสรรูปคล้ายไต ผลรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ปีกล่างรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มม. ปีกคู่ข้างแคบ

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ขึ้นตามหินปูนในป่าดิบชื้น ความสูง 30-100 เมตร

ส้มกุ้งใบเฟิน: ใบเรียงสลับระนาบเดียว ปลายยาวคล้ายหาง ขอบจักซี่ฟัน ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ ดอกเพศเมียมี 5 กลีบ ยอดเกสรเพศเมียรูปไต ผลรูปขอบขนาน ปีกล่างรูปสามเหลี่ยม ปีกคู่ข้างแคบ (ภาพ: กระบี่ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Gu, C., C.I. Peng and N.J. Turland. (2007). Begoniaceae. In Flora of China Vol. 13: 153, 189.

Phutthai, T. and K. Sridith. (2010). Begonia pteridiformis (Begoniaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 37-41.