สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ส้มกุ้ง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Begonia palmata D. Don

Begoniaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 ม. เหง้าทอดเลื้อย มีขนยาวประปรายสีน้ำตาลแดงตามลำต้น แผ่นใบ และก้านใบ หูใบรูปไข่แคบ ยาวได้ถึง 2.5 ซม. ร่วงเร็ว ใบรูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 30 ซม. จักเป็นพู ปลายแหลมยาว โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟัน เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาวได้ถึง 4 ซม. ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ก้านช่อยาวได้ถึง 15 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ร่วงเร็ว ขอบมีขนครุย ดอกสีชมพู ดอกเพศผู้ กลีบรวมมี 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่กลับ ยาว 1-2.5 ซม. คู่ในรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 0.7-2 ซม. ก้านชูอับเรณูแยกกัน ยาว 1-2.5 มม. ดอกเพศเมีย กลีบรวมมี 5-6 กลีบ รูปกลม หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 0.8-2.5 ซม. รังไข่มีขนยาว ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน ยาวประมาณ 5 มม. ปลายแฉกเป็นง่าม ยอดเกสรเพศเมียบิดเวียน ผลรูปสามเหลี่ยม ปีกล่างรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 1.5-3 ซม. ปีกคู่ข้างยาวประมาณ 5 มม.

พบที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร มีความผันแปรสูงโดยเฉพาะสิ่งปกคลุม

ส้มกุ้ง: ใบจักเป็นพู โคนรูปหัวใจ ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ ดอกเพศเมียมี 5-6 กลีบ ผลรูปสามเหลี่ยม ปีกยาว 1 ปีก ปีกคู่ข้างแคบ (ภาพต้น: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา; ภาพดอก: อุ้มผาง ตาก - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: ภูหลวง เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Gu, C., C.I. Peng and N.J. Turland. (2007). Begoniaceae. In Flora of China Vol. 13: 153, 189.

Phutthai, T. and K. Sridith. (2010). Begonia pteridiformis (Begoniaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 37-41.