สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ชมพูยูนนาน
วันที่ 28 กันยายน 2559

Begonia modestiflora Kurz

Begoniaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 50 ซม. มีรากตามข้อ หูใบรูปไข่ ยาว 5-7 มม. ใบรูปสามเหลี่ยม เบี้ยว ยาว 3.5-8 ซม. ขอบจักซี่ฟันถี่ ก้านใบยาว 1.8-5.5 ซม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่งและซอกใบ ปลายช่อเป็นดอกเพศผู้ โคนช่อเป็นดอกเพศเมีย ช่อดอกที่ออกตามซอกใบมีดอกเพศเมีย 1-2 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาว 6-7 มม. ขอบจัก มีขนครุย ดอกสีชมพู ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 0.6-1 ซม. กลีบรวม 4 กลีบ คู่นอกรูปไข่ ยาว 5-7 มม. มีขนด้านนอก คู่ในรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 3 มม. ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันที่โคน ดอกเพศเมียก้านดอกยาวกว่าดอกเพศผู้ กลีบรวม 5 กลีบ กลีบใหญ่รูปไข่ ยาว 7-8 มม. ปลายแหลม กลีบเล็กรูปใบหอก ยาว 6-7 มม. ปลายมน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน เชื่อมติดกันที่โคน ยอดเกสรจัก 2 พู บิดเวียน ผลห้อยลง กว้างประมาณ 6 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. ปีกกลางรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.5 ซม. ปีกคู่ข้างขนาดเล็ก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส้มกุ้ง, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทยที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ ตาก ขึ้นตามป่าดิบเขา และบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

ชมพูยูนนาน: ใบเบี้ยว ดอกเพศผู้อยู่ปลายช่อ ดอกเพศผู้มี 4 กลีบ คู่นอกใหญ่กว่าคู่ใน ช่อดอกเพศเมียอยู่ด้านล่าง ดอกเพศเมียมี 5 กลีบ (ภาพ: เชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Gu, C., C.I. Peng and N.J. Turland. (2007). Begoniaceae. In Flora of China Vol. 13: 186.