สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ชงโคขาว
วันที่ 13 กันยายน 2559

Bauhinia pottsii G. Don var. subsessilis (Craib) de Wit

Fabaceae

ดูที่ ชงโคดำ