สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โดนเล
วันที่ 13 กันยายน 2559

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

Lecythidaceae

ดูที่ จิกเลจิกเล
วันที่ 13 กันยายน 2559

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

Lecythidaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 15-52 ซม. ปลายมน บางครั้งมีติ่งแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 5 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ตั้งขึ้น ยาวได้ถึง 20 ซม. มี 3-20 ดอก เกล็ดประดับรูปรี ยาว 1.5-3 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 0.8-2 ซม. ใบประดับย่อยขนาดเล็ก ก้านดอกส่วนมากยาว 2-4 ซม. ฐานดอกยาว 1-1.5 ซม. เป็นสี่เหลี่ยม กลีบเลี้ยงแยก 2 ส่วนไม่เท่ากัน รูปรี ยาว 2.5-4 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ดอกสีขาวอมชมพู กลีบรูปรี ยาว 5-8.5 ซม. ปลายกลีบมน หรือเว้าตื้น ๆ เกสรเพศผู้เรียง 6 วง ยาวได้ถึง 9.5 ซม. วงในยาว 2-3.5 ซม. จานฐานดอกเป็นวงหนา ก้านเกสรเพศเมียยาว 9-13.5 ซม. ผลรูปไข่ โคนกว้างเป็นเหลี่ยม ยาว 8-11 ซม. ปลายเรียวจรดกลีบเลี้ยง มีเมล็ดเดียว รูปขอบขนาน ยาว 4-5 ซม.

พบที่มาดากัสการ์ อินเดีย ศรีลังกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลียตอนบน และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบตามชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย บางครั้งเป็นไม้ประดับ ผลทุบใช้เบื่อปลา

ชื่อพ้อง  Mammea asiatica L.

ชื่อสามัญ  Beach Barringtonia, Shaving bush tree

ชื่ออื่น   จิกเล, โดนเล (ภาคใต้); อามุง (มาเลย์-นราธิวาส)

จิกเล: ใบเรียงเวียนหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ไร้ก้าน ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ผลขนาดใหญ่ โคนกว้างเป็นเหลี่ยม ปลายเรียวจรดกลีบเลี้ยงที่ขยาย (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (1995). Barringtonia (Lecythidaceae) in Thailand. Kew Bulletin 50(4): 677-694.

Prance, G.T. (2012). Lecythidaceae. In Flora of Peninsular Malaysia Vol. 3: 175-221.

อามุง
วันที่ 13 กันยายน 2559

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

Lecythidaceae

ดูที่ จิกเล