สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จิกใหญ่
วันที่ 13 กันยายน 2559

Barringtonia angusta Kurz

Lecythidaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปใบหอกกลับ ยาว 30-70 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนรูปลิ่ม แผ่นใบบาง ขอบจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 18-30 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ห้อยลง ยาวได้ถึง 2.5 ม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยมหรือแกมรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ดอกไร้ก้าน ฐานดอกยาว 0.6-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 0.6-1 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ดอกสีครีมอมชมพู กลีบรูปรีกว้างหรือคล้ายรูปใบพาย ยาว 1.5-3 ซม. เกสรเพศผู้เรียง 5-7 วง ยาว 3.5-5 ซม. วงในยาว 0.7-2 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-7 ซม. ผลรูปขอบขนาน ยาว 7-8 ซม. สันปีกกว้าง 2-5 มม. มีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาวประมาณ 2.2 ซม.

พบที่พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนตาก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ตราด และภาคใต้ ขึ้นริมลำธารในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร อาจเป็นชนิดที่เป็นไม้ประดับที่ชื่อ จิกเศรษฐี

ชื่ออื่น   จิกใหญ่ (พังงา); ลุงหลวง (แม่ฮ่องสอน)

จิกใหญ่: ใบรูปใบหอกกลับ ปลายมีติ่งแหลม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ห้อยลง ดอกไร้ก้าน ฐานดอกเป็นปีกกว้าง (ภาพ: สบเมย ตาก - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Chantaranothai, P. (1995). Barringtonia (Lecythidaceae) in Thailand. Kew Bulletin 50(4): 677-694.

Prance, G.T. (2012). Lecythidaceae. In Flora of Peninsular Malaysia Vol. 3: 175-221.

ลุงหลวง
วันที่ 13 กันยายน 2559

Barringtonia angusta Kurz

Lecythidaceae

ดูที่ จิกใหญ่