สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   อังกาบแดง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Barleria repens Nees

Acanthaceae

ไม้พุ่มทอดนอน สูงได้ถึง 1.5 ม. ใบขนาดเล็ก รูปรี ยาว 2-5 ซม. ปลายแหลมหรือกลม โคนสอบเรียว ช่อดอกมี 1-2 ดอก ใบประดับรูปไข่ ขยายและหุ้มผล กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 2 ซม. มีขนกระจาย คู่นอกมีขนาดใหญ่กว่าคู่ในเล็กน้อย ดอกสีปูนแห้งอมแดง หรือม่วง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 4-5 ซม. กลีบบนรูปไข่ ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 2 คู่ไม่เท่ากัน อันยาวยื่นเลยปากหลอดกลีบ ผลยาว 1.5-2 ซม. มี 2 หรือ 4 เมล็ด แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม.

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนใต้ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน บางครั้งกลายเป็นวัชพืช

ชื่อสามัญ  Coral Creeper

อังกาบแดง: Barleria repen 'Rosea' ใบขนาดเล็ก ดอกสีปูนแห้งอมแดง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Bremekamp, C.E.B. (1961). Scrophulariaceae, Nelsonieae, Thunbergiaceae, Acanthaceae. Dansk Botanisk Arkiv 20(1): 65.

Hu, J.Q. and T.F. Daniel. (2011). Acanthaceae (Barleria). In Flora of China Vol. 19: 468-469.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

Wood, J.R.I., D. Hillcoat and R.K. Brummitt. (1983). Notes on the types of some names of Arabian Acanthaceae in Forsskal herbarium. Kew Bulletin 38: 436-442.