สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เสลดพังพอน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Barleria lupulina Lindl.

Acanthaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากชิดกันใกล้ช่อดอก รูปใบหอก ยาว 4-10 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนสอบเรียว แผ่นใบเกลี้ยงสีเขียวเข้มหรืออมม่วง เส้นกลางใบมักมีสีแดงหรืออมชมพู ก้านใบสั้น มีหนามที่โคนหนึ่งคู่ โค้งงอ ยาว 1-2 ซม. มีหนามสั้น ๆ ตรง 1 อัน ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามปลายกิ่ง ยาว 8-10 ซม. ใบประดับสีน้ำตาลอมม่วง โคนสีเขียว หรือทั้งใบสีแดงอมเขียวหรือม่วงอมน้ำตาล รูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 1.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม กลีบเลี้ยงยาว 0.8-1 ซม. คู่นอกขนาดใหญ่กว่าคู่ใน ปลายมีติ่งหนาม ดอกสีส้มหรือเหลือง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 3 ซม. กลีบบน 4 กลีบ เรียงซ้อนแผ่ชิดกัน ยาว 1-2 ซม. กลีบล่างขนาดเล็ก พับงอเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 2 อัน ยาวประมาณ 2 ซม. ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม. ผลรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 2 ซีก แต่ละซีก มี 1-2 เม็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ อังกาบ, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมอริเชียส นอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดีย เป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร หรือขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน รากและใบมีสรรพคุณใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย โรคงูสวัด

ชื่อสามัญ  Hop-headed Barleria

ชื่ออื่น   เช็กเชเกี่ยม (จีน); พิมเสนต้น, เสลดพังพอน, เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)

เสลดพังพอน: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด กลีบดอกบนเรียงซ้อนแผ่ชิดกัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Farnsworth, N.R. and N. Bunyapraphatsara. (1992). Thai Medicinal Plants, Recommended for primary health care system. Medicinal Plant Information Center, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช