สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โทะโคละ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก

ตองแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตกตองแตก
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน บางครั้งจัก 3-5 พูตื้น ๆ ยาว 8-20 ซม. โคนมักกลม ช่อดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 15 ซม. ช่อดอกเพศเมียสั้น ยาวไม่เกิน 1 ซม. ดอกเพศผู้ก้านดอกยาวได้ถึง 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 มม. จานฐานดอกรูปถ้วยคล้ายวงแหวน เกสรเพศผู้ 10-12 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 0.2-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่สามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. มีขนด้านนอก รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.5-3 มม. ผลห้อยลง กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงติดทน ยาว 3-5 มม. เมล็ดขนาดประมาณ 3 มม. สีน้ำตาล

พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร เมล็ดมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ใช้แทนสลอด Croton tiglium L. น้ำมันจากเมล็ดทำให้ระคายเคือง

ชื่อพ้อง  Croton solanifolius Burm.

ชื่ออื่น   ตองแต่ (ประจวบคีรีขันธ์); ตองแตก, ถ่อนดี, ทนดี (ตรัง, ภาคกลาง); โทะโคละ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); นองป้อม (เลย); พอบอเจ๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ลองปอม (เลย)

ตองแตก: ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน จัก 3-5 พูตื้น ๆ ผลห้อยลง กลม มี 3 พู กลีบเลี้ยงและเกสรเพศเมียติดทน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภ่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phattarahirankanok, K. and K. Chayamarit. (2005). Euphorbiaceae (Baliospermum). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 120-123.

ถ่อนดี
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก

ทนดี
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก

นองป้อม
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก

พอบอเจ๊าะ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก

ลองปอม
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh

Euphorbiaceae

ดูที่ ตองแตก