สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก๋ายขน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Artabotrys uniflorus Craib

Annonaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่ง ก้านใบ ใบ ช่อดอก ก้านช่อคล้ายตะขอ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และรังไข่ ใบรีถึงรูปใบหอก ยาวได้ถึง 15 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบบาง เส้นแขนงใบเรียงจรดกัน ก้านใบยาว 2-5 มม. ช่อดอกมีดอกเดียว ก้านช่อรูปตะขอ ยาวเท่า ๆ ก้านดอกหรือสั้นกว่า ก้านดอกยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 4-6 มม. ปลายแหลมยาวพับงอกลับ ดอกสีครีมอมเหลือง กลีบหนา รูปสามเหลี่ยม ยาว 6-7 มม. วงในแคบกว่า ปลายรูปแถบ ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. ปลายมีขนสั้นนุ่ม ผลย่อยมี 4-12 ผล รูปไข่ปลายแหลม ยาวประมาณ 2.5 ซม. ไร้ก้าน เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเวก, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคใต้ที่ระนอง พังงา ขึ้นริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ก๋ายขน: มีขนสั้นนุ่มทั่วไป เส้นแขนงใบเรียงจรดกัน ช่อดอกมีดอกเดียว ผลกลุ่ม ผลย่อยไร้ก้าน รูปไข่ปลายแหลม (ภาพ: น้ำตกโตนปริวรรต พังงา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1915). Contributions to the Flora of Siam. Additamentum VIII. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1915: 435.

Turner, I.M. (2012). Annonaceae of Borneo: a review of the climbing species. Gardens’ Bulletin Singapore 64(2): 389.