สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก๋าย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Artabotrys suaveolens (Blume) Blume

Annonaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 25 ม. กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 12 ซม. เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ก้านช่อรูปตะขอสั้นกว่าก้านดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 3 มม. ดอกสีครีมอมเหลืองหรือชมพู กลีบหนา รูปสามเหลี่ยมกว้าง กว้าง 5-6 มม. วงในแคบกว่าเล็กน้อย ปลายเรียวยาวรูปแถบ ยาว 0.8-1.2 ซม. โคนแผ่กว้างเป็นก้านกลีบ มีขนสั้นนุ่ม มี 4-7 คาร์เพล ก้านผลยาว 5-8 มม. ส่วนมากมี 1-3 ผลย่อย รูปรี ยาว 1-1.5 ซม. ไร้ก้าน เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. มีร่องตามยาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเวก, สกุล)

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่ออื่น   ก๋าย (นราธิวาส); อากาไก้ (มาเลย์-ปัตตานี)

ก๋าย: ช่อดอกแยกแขนงสั้น ๆ ก้านช่อดอกรูปตะขอ ปลายกลีบดอกรูปแถบ ยาวเท่า ๆ กัน (มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1915). Contributions to the Flora of Siam. Additamentum VIII. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1915: 435.

Turner, I.M. (2012). Annonaceae of Borneo: a review of the climbing species. Gardens’ Bulletin Singapore 64(2): 389.