สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไก่ฟ้า
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Aristolochia ringens Vahl

Aristolochiaceae

ไม้เถา มีต่อมทั่วไป กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม หูใบเทียมเป็นแผ่นคล้ายใบ รูปคล้ายไต มี 2 พู ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 1.5–2.5 ซม. และ 0.6–1.5 ซม. ใบรูปหัวใจกว้าง ยาว 5–6 ซม. กว้าง 6–7 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม โคนเว้าลึกรูปหัวใจ แผ่นใบด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 3–8 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 2–3 เส้น ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5–7 ซม. หลอดกลีบโค้งงอ มีลายร่างแหสีม่วงอมน้ำตาลแดง โคนเป็นกระเปาะยาว 6–8 ซม. มีจุดสีเขียวกระจาย กลีบบนรูปใบพาย ยาว 4.5–6 ซม. กลีบล่างรูปใบหอก คล้ายหาง ยาว 9–15 ซม. ปลายมน ผลรูปทรงกระบอกเป็นเหลี่ยม ยาว 5–7.5 ซม. เมล็ดขนาดเล็ก รูปหัวใจ แบน ด้านข้างมีปีก ยาว 1–1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเช้าสีดา, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ดอกมีกลิ่นแรง ใบเป็นอาหารตัวอ่อนของผีเสื้อถุงทอง เป็นหนึ่งในประมาณ 5 ชนิดที่เป็นไม้ต่างถิ่นของสกุล ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ไก่ฟ้าใหญ่ A. gigantea Mart. นกกระทุง A. labiata Willd. เหนียงนกกระทุง A. littoralis Parodi ทั้งสามชนิดมีถิ่นกำเนิดในบราซิล และนกกระทุงใหญ่ A. macrophylla Lam. มีถิ่นกำเนิดทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ชื่อสามัญ  Gaping Dutchman’s pipe, Pelicans flower

ไก่ฟ้า: หูใบเทียมเป็นแผ่นคล้ายใบ แผ่นใบด้านล่างมีนวล หลอดกลีบดอกโค้งงอ กลีบล่างรูปใบหอก ยาวคล้ายหาง (ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 13.