สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเช้าถุงทอง
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte

Aristolochiaceae

ไม้เถา เกลี้ยง หรือมีขนละเอียดตามลำต้น ก้านใบ และช่อดอก ใบรูปไข่กว้างหรือจัก 3 พู ตื้น ๆ ยาว 11-12 ซม. แผ่นใบมีขนและต่อม เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ก้านใบยาว 3.5-5.2 ซม. ช่อดอกมักแยกแขนง ยาวได้ถึง 6 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 1 มม. ก้านดอกยาว 6-7 มม. ดอกสีครีมเขียวอมน้ำตาล กลีบปากด้านในสีน้ำตาลแดงหรือดำ หลอดกลีบดอกเรียวแคบ ยาว 0.8-1.6 ซม. ปลายกลีบบานออก รูปขอบขนานหรือรูปใบพาย ยาว 1.3-1.8 ซม. กระเปาะรูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 4-8 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 2 มม. ผลรูปไข่กว้าง ยาว 4-4.5 ซม. ก้านผลยาว 3-6 ซม. เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ยาว 7-8 มม. รวมปีก มีตุ่มด้านเดียว

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง หรือเขาหินปูน ความสูง 100-400 เมตร

กระเช้าถุงทอง: ใบรูปไข่กว้าง หรือจักเป็นพูตื้น ๆ เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ดอกหนาแน่นหรือประปราย ผลแห้งแตกคล้ายกระเช้า (ภาพ: เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96-99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567-571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1-31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179-194.