สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เหนียงนกกระทุง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Aristolochia littoralis Parodi

Aristolochiaceae

ดูที่ ไก่ฟ้า