สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเช้าคลองพนม
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia kongkandae Phuph.

Aristolochiaceae

ไม้เถา ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5–7.5 ซม. เส้นโคนใบข้างละ 2–3 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 2–3 เส้น ก้านใบยาว 3–7 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 1.5–5 ซม. ก้านช่อสั้น มีได้ถึง 10 ดอก ใบประดับรูปขอบขนาน ยาว 1–2 มม. ก้านดอกยาว 5–7 มม. ดอกสีครีมอมแดง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1 ซม. ปลายกลีบบานออก รูปขอบขนาน ด้านในสีม่วงอมแดง ยาวประมาณ 1.5 ซม. กระเปาะรูปรี ยาวประมาณ 5 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 1.5 มม. ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5–7 มม. เมล็ดรูปสามเหลี่ยมมีตุ่มกระจาย ไม่มีปีก

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่เขาสกและคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเกาะเลื้อยตามใต้ร่มเงาหน้าผาหินปูน ความสูง 100–200 เมตร คำระบุชนิดตั้งตามชื่อดร.ก่องกานดา ชยามฤต นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระเช้าคลองพนม: ขึ้นเกาะเลื้อยตามหน้าผาหินปูน ก้านใบยาว กลีบด้านในสีเข้ม ผลขนาดเล็ก (ภาพ: ปรีชา การะเกตุ, ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96–99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567–571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1–31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179–194.