สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเช้าหนู
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia helix Phuph.

Aristolochiaceae

ไม้เถาทอดเลื้อย ลำต้นเรียงซิกแซก มีขนยาวตามลำต้น แผ่นใบด้านล่าง และก้านดอก ใบรูปไข่กว้าง ยาว 0.8–1.5 ซม. โคนรูปหัวใจ แผ่นใบด้านบนสาก เส้นโคนใบข้างละ 1–2 เส้น ก้านใบ 2–5 มม. ช่อดอกมีดอกเดียว ไม่มีใบประดับ ก้านดอกยาว 4–5 มม. ดอกสีครีมอมน้ำตาล มีขนละเอียดด้านใน ปากหลอดกลีบสีม่วงอมแดง หลอดกลีบดอกยาว 5–9 มม. ปลายกลีบรูปขอบขนาน ยาว 7–8 มม. ปลายมน กระเปาะรูปเกือบกลม ยาว 2–2.5 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 1.5 มม. ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มม. เมล็ดคล้ายรูปหัวใจ ยาวประมาณ 3 มม. เรียบหรือมีตุ่มประปรายด้านเดียว

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่พังงา กระบี่ ขึ้นบนเขาหินปูน ความสูงระดับต่ำ ๆ

กระเช้าหนู: กิ่งเรียงซิกแซก ลำต้นและใบมีขนยาว ช่อดอกมีดอกเดียว ไม่มีใบประดับ (ภาพ: ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96–99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567–571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1–31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179–194.