สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นกกระจิบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Aristolochia dinghoui F. González & Poncy

Aristolochiaceae

ไม้ล้มลุก โคนแข็งเป็นเนื้อไม้ ตั้งตรงหรือห้อยลง มีขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน และก้านใบ ใบรูปไข่ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 6-12 ซม. โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาว 3-6 มม. ช่อดอกยาว 1-2 ซม. ใบประดับรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 2-3 มม. ก้านดอกยาว 2-3 มม. ดอกสีน้ำตาลอมแดง กระเปาะกลมหรือรูปไข่ ยาว 4-5 มม. หลอดกลีบงอเล็กน้อย ยาวประมาณ 8 มม. ปลายบาน ยาว 1.2-1.5 ซม. เส้าเกสร ยาวประมาณ 2 มม. ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวย จัก 6 พู ผลรูปไข่ มี 6 สัน ยาว 1.2-1.6 ซม. ก้านยาว 6-8 มม. เมล็ดรูปหัวใจ ยาวประมาณ 2 มม. ผิวมีตุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเช้าสีดา, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามเขาหินปูนที่แห้งแล้ง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร เคยวิเคราะห์ว่าเป็นชนิด A. harmandiana Pierre ex Lecomte ซึ่งพบเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน

นกกระจิบ: ถิ่นที่อยู่ขึ้นเป็นกอตามหินปูน ตั้งขึ้นหรือห้อยลง ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ ผลแห้งแตกโคนก้านและปลายผลติดกันคล้ายกระเช้า (ภาพ: สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

González, F. and O. Poncy. (1999). A new species of Aristolochia (Aristolochiaceae). Brittonia 51: 452-456.

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae (Aristolochia harmandiana Pierre ex Lecomte). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 10.