สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือไก่น้อย
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte

Aristolochiaceae

ดูที่ กระเช้าปากเป็ดกระเช้าปากเป็ด
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte

Aristolochiaceae

ไม้เถา ใบรูปไข่แกมสามเหลี่ยมหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-10 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น ก้านใบยาว 2-4 ซม. ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ มี 2-8 ดอก ใบประดับรูปขอบขนาน ยาว 0.5-1.2 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. ขยายในผล ดอกสีม่วงอมแดง หลอดกลีบดอกยาว 3-7.5 มม. ด้านในสีครีม ปลายกลีบรูปคล้ายเงี่ยงลูกศร ยาว 0.7-1.5 ซม. ปากหลอดกลีบมีขน กระเปาะรูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 3-4.5 มม. เส้าเกสรยาว 1-1.8 มม. ผลรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1.5-2.5 ซม. เมล็ดรูปไข่กลับ ไม่มีปีก ยาว 4-4.5 มม.

พบที่กัมพูชา และเวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ เขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร ใบและสิ่งปกคลุมมีความผันแปรสูง

ชื่อพ้อง   Aristolochia kerrii Craib, A. dongnaiensis Pierre

ชื่ออื่น   กระเช้าปากเป็ด (ภาคเหนือ); เครือไก่น้อย (เชียงใหม่)

กระเช้าปากเป็ด: ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบรวมสีม่วงอมแดง ปลายกลีบคล้ายเงี่ยงลูกศร (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก; ภาพดอก - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96-99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567-571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1-31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179-194.