สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระทุงบวบเหลี่ยม
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Aristolochia baenzigeri B. Hansen & Phuph.

Aristolochiaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง เปลือกเป็นคอร์ก ลำต้นมีสันนูน ใบออกตามข้อ รูปหัวใจ ยาว 14-23.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนอุย เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบร่างแห ก้านใบยาว 7.5-12.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ไม่มีหูใบเทียม ช่อดอกส่วนมากออกที่โคนต้น มี 2-3 ดอก ก้านช่อยาว 0.5-1.5 ซม. ก้านดอกยาว 1.5-2 ซม. เชื่อมติดรังไข่ที่ยาว 2.5-3 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ดอกด้านนอกมีเส้นร่างแหสีชมพูอมแดง มีขนสั้นนุ่ม กลีบด้านในสีแดงสด โคนด้านในหลอดกลีบสีเหลืองอ่อน กระเปาะยาว 5.5-6 ซม. กว้าง 3 ซม. หลอดกลีบยาวประมาณ 2 ซม. ปลายแผ่ออกกว้าง จักเว้าตื้น ๆ 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. เส้าเกสรยาวประมาณ 7 มม. ยอดเกสรเพศเมียจัก 3 พู ผลรูปแถบ ยาวได้ถึง 34 ซม. มี 6 สัน สีน้ำตาลอมเทา เมล็ดไม่มีปีก ยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระเช้าสีดา, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคเหนือที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูง 800-1000 เมตร ชื่อชนิดตั้งตาม Dr. Hans Bänziger ชาวสวิตเซอร์แลนด์ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทุงบวบเหลี่ยม: ลำต้นเปลือกเป็นคอร์ก ช่อดอกออกสั้น ๆ ที่โคนต้น ดอกด้านในสีแดงสด โคนหลอดกลีบสีเหลืองอ่อน ผลรูปแถบ มีสันนูน 6 สัน (ภาพ: ปาย แม่ฮ่องสอน - Hans Bänziger)

เอกสารอ้างอิง

Hansen, B. and L. Phuphathanaphong. (1999). Two new species of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Nordic Journal Botany 19(5): 575-579.


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช