สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พู่ม่วงสยาม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Argyreia siamensis (Craib) Staples

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก มีขนหยาบตามลำต้น ก้านใบ ใบประดับ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบรูปไข่กว้างเกือบกลม หรือรูปหัวใจ ยาว 2.7-9.5 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้าลึก แผ่นใบด้านล่างมักมีสีม่วง ก้านใบยาว 2-6.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกตามซอกใบ ส่วนมากมี 1-3 ดอก ก้านช่อยาว 0.8-2 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาว 4-7 มม. ก้านดอกยาว 1.4-2 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบนอกยาวกว่าคู่ใน รูปใบหอก ยาว 1-1.4 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง ติดทน พับงอกลับ ดอกรูปแตร ยาว 5-6 ซม. หลอดกลีบดอกสีขาว มีขนยาว กลีบสีม่วง รูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ยาว 1.7-1.9 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 ซม. ผลรูปไข่ ยาว 0.8-1 ซม. จักตื้น ๆ 4 พู สุกสีแดง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 500-1100 เมตร

ชื่อพ้อง  Ipomoea siamensis Craib

พู่ม่วงสยาม: ใบรูปหัวใจ ช่อดอกมักมีดอกเดียว ดอกรูปแตร หลอดกลีบดอกสีขาว มีขนยาว เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 365.