สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตานฟัก
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Argyreia roxburghii (Sweet) Choisy

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 4 ม. ลำต้นมีขนขาวกระจาย มีขนยาวสีเงินตามแผ่นใบด้านล่าง ใบประดับ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ยาว 7-19 ซม. ก้านใบยาว 3-9 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยก 2 แขนง ก้านช่อสั้นหรือยาวได้ถึง 10 ซม. ใบประดับช่วงโคนคล้ายใบ รูปไข่กว้าง ยาว 4-7 ซม. ติดทน ใบประดับและใบประดับย่อยรูปขอบขนาน ยาว 1.2-2 ซม. ร่วงเร็ว ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงกลีบนอก 3 กลีบ รูปรี ยาว 1-1.2 ซม. กลีบคู่ในรูปไข่ขนาดเล็กกว่า ขยายพับและงอกลับในผล ดอกรูปแตร สีชมพูหรือม่วงอ่อน ปากหลอดสีเข้ม ยาว 5-6.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวไม่เท่ากัน ยาว 1.6-2.4 ซม. ที่จุดติดบนหลอดกลีบมีต่อมขน จานฐานดอกรูปวงแหวน รังไข่เกลี้ยง ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 ซม. สุกสีเหลืองหรือดำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล พม่า และภาคเหนือของไทยที่เชียงใหม่ ลำปาง และตาก ขึ้นใต้ร่มเงาหรือชายป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-400 เมตร

ชื่อพ้อง  Ipomoea roxburghii Sweet

ชื่ออื่น   ตานฟัก (เชียงใหม่); มะลานฟัก (ภาคเหนือ)

ตานฟัก: มีขนยาวสีเงินตามแผ่นใบด้านล่าง ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยก 2 แขนง ดอกรูปแตร สีชมพูหรือม่วงอ่อน ด้านในมีสีเข้ม กลีบเลี้ยงติดทน พับงอกลับ (ภาพดอก: ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: บ้านตาก ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 364-365.

มะลานฟัก
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Argyreia roxburghii (Sweet) Choisy

Convolvulaceae

ดูที่ ตานฟัก