สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือตาปลา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงินเครือพูเงิน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 30 ม. กิ่งอ่อนมีขนยาว ใบรูปรีถึงรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 4-15 ซม. แผ่นใบมีขนแข็งเอนสีเงิน ก้านใบยาว 0.7-3 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1.5-2 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1.2 ซม. ใบประดับรูปไข่กลับ ขนาดเล็ก ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ กัน 3 กลีบนอกรูปไข่กว้าง ยาว 0.6-1 ซม. กลีบคู่ในแคบกว่าเล็กน้อย ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกรูประฆัง สีม่วงอ่อน ด้านในสีเข้ม ยาว 3.5-7.5 ซม. ปลายจักตื้น ๆ เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาว 2-3.5 ซม. โคนมีขนยาว อับเรณูยาว 3-4.5 มม. จานฐานดอกรูปถ้วย เกสรเพศเมียยาว 3-4 ซม. ผลรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. มี 4 เมล็ด ยาว 4-5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าหลากหลายสภาพรวมทั้งป่าชายเลน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร บางครั้งให้เป็นชื่อพ้องของ A. mollis (Burm. f.) Choisy ซึ่งแผ่นใบด้านบนเกลี้ยง ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้

ชื่อพ้อง  Rivea obtecta Choisy

ชื่ออื่น   เครือตาปลา (ศรีสะเกษ); เครือพูเงิน (ชุมพร); เถากระดึงช้าง (อุบลราชธานี); ใบระบาด (ภาคกลาง); ผักบุ้งช้าง (นครราชสีมา); ผักระบาด (กรุงเทพฯ); ฝนแสนห่า (จันทบุรี); เมืองมอน (กรุงเทพฯ); ย่านตาน (สงขลา)

เครือพูเงิน: แผ่นใบมีขนแข็งเอนสีเงิน ช่อดอกออกสั้น ๆ กลีบเลี้ยงขนาดเท่า ๆ กัน ดอกรูประฆัง ด้านในสีเข้ม เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก (ภาพ: ช่องเม็ก อุบลราชธานี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1953). Convolvulaceae. In Flora Malesiana Vol. 4: 504.

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 357-359.

เถากระดึงช้าง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

เมืองมอน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

ใบระบาด
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

ผักบุ้งช้าง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

ผักระบาด
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

ฝนแสนห่า
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน

ย่านตาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia obtecta (Choisy) C. B. Clarke

Convolvulaceae

ดูที่ เครือพูเงิน