สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เมืองมอน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer

Convolvulaceae

ดูที่ ใบระบาดใบระบาด
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ยอดอ่อนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบรูปหัวใจ ยาว 15-28 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนยาวหนาแน่น ก้านใบยาว ก้านช่อดอกยาวกว่าก้านใบ มีใบประดับหุ้ม ติดทน กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. มีขนกำมะหยี่หนาแน่นด้านนอก ดอกรูปแตร สีม่วงอ่อน ด้านในสีม่วงเข้ม ยาว 4.5-6.5 ซม. ขอบเกือบเรียบ ด้านนอกช่วงหลอดกลีบมีขนสั้นนุ่ม มีแถบขนกลางกลีบ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ผลแข็ง รูปกลม ๆ เมล็ดรูปสามเหลี่ยมมน เกลี้ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือพุงหมู, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เป็นไม้ประดับทั่วใปในเขตร้อน

ชื่อพ้อง  Convolvulus nervosus Burm. F.

ชื่อสามัญ  Elephant climber, Hawaiian haby woodrose, Silky elephant glory, Silver morning glory, Woolly morning glory

ชื่ออื่น   ใบระบาด, ผักระบาด (ภาคกลาง); เมืองมอน (กรุงเทพฯ)

ใบระบาด: ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาวกว่าก้านใบ ใบประดับติดทน ดอกรูปแตร ขอบเกือบเรียบ มีสีม่วงเข้มด้านใน (ภาพ: cultivated - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Honolulu, Hawai’i: Bishop Museum Press. Honolulu, Hawai‘i.

ผักระบาด
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer

Convolvulaceae

ดูที่ ใบระบาด