สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เครือพุงหมู
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Argyreia leucantha Traiperm & Staples

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก มีขนยาวสีน้ำตาลกระจายตามกิ่ง ใบ ใบประดับ และกลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 6-12 ซม. ก้านใบยาว 5-8 มม. แต่ละช่อมี 2-9 ดอก ก้านช่อสั้นมาก ก้านดอกยาว 3-9 มม. ใบประดับรูปรี ยาว 1.5-2 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยงรูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กลีบคู่นอกยาว 2.5-2.8 ซม. กลีบใน 3 กลีบสั้นกว่าเล็กน้อย ดอกรูประฆัง สีขาว ยาว 5-6 ซม. ปลายจักตื้น ๆ เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 ซม. โคนมีขนยาว อับเรณูยาว 5-6 มม. จานฐานดอกรูปวงแหวน เกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 ซม. ผลรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. มี 4 เมล็ด ยาว 5-6 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคตะวันออกที่มุกดาหาร และอุบลราชธานี ขึ้นตามป่าเต็งรังที่เป็นหินทราย ความสูง 150-300 เมตร

เครือพุงหมู: ไม้เถา กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขนสีน้ำตาลยาว ดอกรูประฆัง เกสรเพศผู้ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก เรณูเป็นหนามละเอียด (ภาพ: มุกดาหาร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). New species, new combination, and new record in Convolvulaceae for the Flora of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 100-102.

Staples, G. and P. Traiperm. (2010). Convolvulaceae (Argyreia). In Flora of Thailand Vol. 10(3): 337-371.